Edward Borein

(1872-1945)

Edward Borein - The Tunnel

Edward Borein - The Tunnel

5.75" x 7" Etching // circa 1920s